ammunition

ammunition
šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ginkluotės sudedamoji dalis tiesiogiai žmonėms kauti, technikai ir įtvirtinimams naikinti bei specialiosioms užduotims atlikti – apšviesti, dūmyti, agitacinei medžiagai mėtyti ir kt. Šaudmenys yra: artilerijos sviedinys ir mina, reaktyvinis sviedinys, raketos ir torpedos kovinė dalis, šaulių ginklų šovinys, granata, aviacinė bomba, sprogstamasis užtaisas, dūmadėžė ir kt. Pagal tai, kuri kariuomenės rūšis naudoja, šaudmenys būna šaulių ginklų, artilerijos, ↑ aviacijos, inžineriniai, jūrų; pagal paskirtį – pagrindiniai, specialieji ir pagalbiniai; pagal užtaiso pobūdį – ↑ įprastiniai, ↑ erdvinio sprogimo, kasetiniai, ↑ padegamieji, ↑ branduoliniai, ↑ cheminiai, ↑ biologiniai, kumuliaciniai. Pagrindiniai šaudmenys – naikinamieji, griaunamieji; ↑ specialieji – šviečiamieji, dūminiai, trasuojamieji, radijo bangų sklidimą trukdantys, agitaciniai ir kt.; pagalbiniai šaudmenys – mokomieji, treniruočių, ginklų bandymo. Įprastiniai šaudmenys užtaisomi paprastosiomis sprogstamosiomis medžiagomis. atitikmenys: angl. ammunition; munition rus. боеприпас ryšiai: dar žiūrėkaviacijos šaudmuo dar žiūrėkbiologinis šaudmuo dar žiūrėkbranduolinis šaudmuo dar žiūrėkcheminis šaudmuo dar žiūrėkerdvinio sprogimo šaudmuo dar žiūrėkįprastinis šaudmuo dar žiūrėkpadegamasis šaudmuo dar žiūrėkspecialusis šaudmuo dar žiūrėkšaudmuo su gatavais naikinamaisiais elementais

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Ammunition — Am mu*ni tion, v. t. [imp. & p. p. {Ammunitioned}; p. pr. & vb. n. {Ammunitioning}.] To provide with ammunition. [1913 Webster] || …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Ammunition — Am mu*ni tion, n. [F. amunition, for munition, prob. caused by taking la munition as l amunition. See {Munition}.] 1. Military stores, or provisions of all kinds for attack or defense. [Obs.] [1913 Webster] 2. Articles used in charging firearms… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ammunition — (n.) 1620s, from French soldiers faulty separation of M.Fr. la munition into l ammunition; from L. munitionem (nom. munitio) a fortifying (see MUNITION (Cf. munition)), and at first meaning all military supplies in general. The mistake in the… …   Etymology dictionary

 • ammunition — [am΄yo͞o nish′ən, am΄yənish′ən] n. [Fr amunition, by faulty separation of la munition: see MUNITIONS] 1. Obs. any military supplies 2. anything hurled by a weapon or exploded as a weapon, as bullets, gunpowder, shot, shells, bombs, grenades,… …   English World dictionary

 • Ammunition — (v. lat.), so v.w. Munition …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Ammunition — Ammunition, soviel wie Munition …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Ammunition — Ammunition, was Munition, Schießbedarf …   Herders Conversations-Lexikon

 • ammunition — I noun apparatus belli, armament, armature, arms, ballistics, cartridges, charge, defense, deterrent, explosive, firearms, gunnery, gunpowder, materials of combat, means of attack, muniment, munition, panoply, propellants, provisions, weapons II… …   Law dictionary

 • ammunition — artillery, materiel, munitions, *armament, ordnance, arms …   New Dictionary of Synonyms

 • ammunition — [n] projectiles for weaponry ammo*, armament, ball, bomb, buckshot, bullet, cannonball, cartridge, charge, chemical, confetti*, explosive, fuse, grenade, gunpowder, iron rations*, materiel, missile, munition, napalm, powder, rocket, round, shell …   New thesaurus

 • ammunition — ► NOUN 1) a supply or quantity of bullets and shells. 2) points used to support one s case in argument. ORIGIN from French la munition the fortification …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”